عضویت در کانال مدیریت فرایند
موقعیت شغلی
شرکت/موسسه/سازمان
استان
جزئیات
تحلیل گر و پیاده ساز فرآیند
شرکت فرآورده های گوشتی رباط
تهران
کارشناس سیستم ها و روش ها
شرکت ستاره تدارک دریا
تهران
کارشناس طراحی و بهبود فرآیندها
ایرانخودرو
تهران
مدیر بهبود سیستمها و روشها
هلدینگ دنا
تهران
کارشناس مدلسازی فرایند
پژوهشگاه صنعت نفت
تهران
تحلیل گر و پیاده ساز فرآیند
گام الکترونیک
تهران
كارشناس پياده سازي bpms
پژوهشگاه صنعت نفت
تهران
متخصص پروسس میکر
مدرسه مدیریت فرایند
تهران
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .