عضویت در کانال مدیریت فرایند
موقعیت شغلی
شرکت/موسسه/سازمان
استان
جزئیات
تحلیلگر سیستم
فناوری اطلاعات پیشخوان
تهران
کارشناس مهندس طراح فرآیند
هیربدنیرو
تهران
کارشناس BPMS
مجموعه داناک
تهران
کارشناس نرم افزار و فرایند
فاتح صنعت
فارس
کارشناس ارشد فرآیند
پروژه
tehran
کارشناس BPMS
شرکت پدیده شیمی غرب
تهران
متخصص پروسس میکر
مدرسه مدیریت فرایند
تهران
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .